Trajecten

  • School 2 School

    School 2 School brengt de wereld in de klas dankzij een duurzame band met een partnerschool. De scholen werken activiteiten uit rond gemeenschappelijke thema’s en doelen.  Elk partnerschap is uniek. De scholen bepalen in wederzijds overleg waarrond ze willen samenwerken, wat de duur en wijze van hun samenwerking is en op welk niveau er samengewerkt…

  • School 4 Rights

    Een ‘School for Rights’ is een school waar kinderen zich bewust zijn van hun rechten en die van leeftijdsgenoten wereldwijd. De school geeft kinderrechten een plaats in de dagelijkse schoolcultuur. Het komt voor in de lessen, maar ook in het reglement van de school, haar visie en haar activiteiten. Het gaat niet om het realiseren…

  • Youth 4 Change

    Youth 4 Change is een tweejarig intercultureel uitwisselingstraject waarbij jongeren uit België en een partnerland zich inzetten voor positieve verandering in hun schoolomgeving – en hierover uitwisselen.  In het eerste jaar ligt de nadruk op het opzetten van ‘miniprojecten’ rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Maar we zetten de leerlingen niet zómaar aan het werk.