Trajecten

School 2 School

Wissel uit met een school in het buitenland en werk toe naar een duurzame band

School 2 School brengt de wereld in de klas dankzij een duurzame band met een partnerschool. De scholen werken activiteiten uit rond gemeenschappelijke thema’s en doelen. 

Elk partnerschap is uniek. De scholen bepalen in wederzijds overleg waarrond ze willen samenwerken, wat de duur en wijze van hun samenwerking is en op welk niveau er samengewerkt wordt. Het wederzijds lerende aspect staat centraal. De deelnemers – of dat nu leerlingen, leerkrachten of directieleden zijn – krijgen een realistisch beeld van leeftijdsgenoten wereldwijd en leren omgaan met cultuurverschillen. Door de interactieve vorm worden aan beide kanten vooroordelen doorprikt en krijgt ‘de ander’ een gezicht. 

De uitwisselingen gebeuren vaak digitaal, maar ook via bezoeken aan de partnerscholen. VIA Don Bosco begeleidt zowel de Belgische school als de school in het partnerland. We treden vooral op bij de opstart van een School 2 School-project. Daarna ligt het initiatief en de concretisering bij de scholen zelf. De rol van VIA Don Bosco wordt dan eerder ondersteunend.

Voor secundaire scholen met een School 2 School-traject werkt VIA Don Bosco kant-en-klaar lesmateriaal uit, met als doel een inhoudelijke uitwisseling tussen beide scholen te bevorderen, gelinkt aan wereldburgerschap.

Accept privacy
Accept privacy