• You(th) 4 Goals

    Zoek je een tool om jouw lessen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te koppelen? Dit is je kans! You(th) 4 Goals is een interactief online spel dat van je leerlingen échte wereldburgers maakt. Je warmt op met een quiz (één tot twee lesuren) waarin leerlingen SDG-gerelateerde feiten…

  • E(du)quality

    E(du)quality is een educatief spel dat de voordelen van onderwijs voor de samenleving en de financiering ervan belicht. Ontdek samen met je leerlingen in twee lesuren hoe onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van een duurzame en rechtvaardige wereld.  Elk team is verantwoordelijk voor een school met twaalf leerlingen, met elk hun eigen kenmerken. Sommigen van…