Educatieve spellen

E(du)quality

E(du)quality is een educatief spel dat de voordelen van onderwijs voor de samenleving en de financiering ervan belicht. Ontdek samen met je leerlingen in twee lesuren hoe onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van een duurzame en rechtvaardige wereld. 

Elk team is verantwoordelijk voor een school met twaalf leerlingen, met elk hun eigen kenmerken. Sommigen van hen zouden als ‘normleerling’ bestempeld kunnen worden: ze kunnen ‘gewoon’ naar de lessen gaan en ervaren niet veel moeilijkheden. Anderen zijn het slachtoffer van allerlei vormen van onrecht. Desondanks moeten alle leerlingen de kans krijgen om in hun schoolcarrière zo ver mogelijk te komen. 

Middels activiteiten kan elk team ervoor zorgen dat aan de drie essentiële voorwaarden voor goed onderwijs kan worden voldaan: infrastructuur, leerkrachten en schoolmateriaal. Doorheen het spel worden de spelers aangemoedigd om na te denken over het verband tussen onderwijs, politieke macht en sociaal-culturele kenmerken die de toegang tot kwaliteitsvol onderwijs kunnen bemoeilijken.

Hoe vraag je dit spel aan ?

Stappenplan om te downloaden.

Accept privacy
Accept privacy