Wereldburgerschaps educatie bij VIA Don Bosco

Bij VIA Don Bosco hameren we op het adaptieve karakter van ons onderwijsaanbod. We zorgen ervoor dat het voortdurend wordt aangepast aan de verwachtingen en behoeften van leerkrachten uit het technisch- en beroepsonderwijs; en dus aan de behoefte van de praktijkgerichte leerling. 

We benaderen onderwijs op een manier die emancipatie bevordert; een manier die de leerling niet conditioneert, maar juist bevrijdt. Onderwijs draait om het ontwikkelen van vaardigheden. Het stelt jongeren in staat om hun eigen mening te vormen – en hun houding en gedrag in overeenstemming met hun persoonlijke waarden aan te passen. 

In onze visie omvat burgerschap de verzameling van alle houdingen en gedragingen van alle individuen binnen een samenleving. Deze individuen maken dagelijks enorm veel keuzes die het leven – en zelf de perceptie van andere burgers – op lokaal en mondiaal niveau beïnvloeden. We kunnen ervoor zorgen dat deze invloed positief is, door aandacht te hebben voor: 

  • onze consumptie
  • onze burgerplichten
  • de manier waarop we ons werk doen
  • onze macht om de mening en het gedrag van anderen te beïnvloeden
  • onze vrije tijd
  • de manier waarop we met geld omgaan

Dit noemen we Wereldburgerschapsonderwijs.

Volgens VIA Don Bosco draagt een wereldburger vier belangrijke kenmerken

Verantwoordelijk – Wereldburgers weten wat hun rechten en plichten zijn. Ze zijn in staat om correcte informatie te verkrijgen en om een persoonlijke, evenwichtige mening te vormen. Dit is essentieel om de gevolgen (positief en negatief) van hun gedrag in te schatten en, indien nodig, de aanpak van een bepaalde situatie aan te passen. 

Actief – Wereldburgers gebruiken hun kennis, vaardigheden en waarden actief door concrete actie te ondernemen. Op basis hiervan zijn zij in staat om geïnformeerde keuzes te maken met betrekking tot persoonlijke levensstijl,(individueel) en sociale betrokkenheid (collectief). Wereldburgers zijn zich bewust van hun vermogen om gemeenschappelijke problemen voor de toekomst van de planeet op te lossen.  

Kritisch – Wereldburgers kennen de ins en outs van mondiale uitdagingen. Ze vormen een kader voor het analyseren van de samenleving en begrijpen de verschillen en overeenkomsten tussen landen aan de hand van mondiale thema’s. Ze begrijpen de afhankelijkheid tussen lokale en mondiale gebeurtenissen. Dit stelt hen in staat om de gebeurtenissen die hun leven beïnvloeden vanuit een breder perspectief te zien en te begrijpen.

Solidair – Wereldburgers zien zichzelf als onderdeel van een wereldwijde gemeenschap. Ze zijn bereid een dialoog aan te gaan met mensen van uiteenlopende achtergronden (openheid naar anderen). Ze voelen zich verbonden met de natuur en met alle burgers in al hun diversiteit. Wereldburgers tonen empathie voor mensen die het slachtoffer zijn van onrecht en hebben respect voor de natuur.