Inspiratiegidsen

Ongelijkheid in het onderwijs

Het recht op kwaliteitsvol onderwijs wordt nog in veel landen geschonden – ook in België. Middels deze inspiratiegids leren jongeren over het belang van kwaliteitsvol onderwijs en wereldwijde kansenongelijkheid. 

Kwaliteitsvol onderwijs is niet alleen belangrijk voor de jongere zelf; het heeft een positief effect op de samenleving waarin hij of zij leeft. Middels de methodieken die in deze gids aangedragen worden, worden leerlingen hierover aan het denken gezet. 

Daarnaast leren ze dat kwaliteitsvol onderwijs niet voor élke jongere in de wereld vanzelfsprekend is. Er worden verschillen en gelijkheden aangekaart tussen onderwijs in België en landen zoals India, de Democratische Republiek Congo en Chili, en er wordt gezocht naar oplossingen en alternatieven, zodat leerlingen zelf aan de slag kunnen gaan om het recht op kwaliteitsvol onderwijs voor elke jongere ter wereld te garanderen. 

In deze inspiratiegids vindt je onder meer: 

  • Een quiz; 
  • Een stellingenspel; 
  • Schriftelijke discussies; 
  • Analyses van persartikelen; 
  • Een rollenspel. 

Leerkrachten kunnen hiermee inspiratie opdoen voor één tot vijf lesuren rond onderwijsongelijkheid. 


https://profs.viadonbosco.org/wp-content/uploads/2023/10/Ongelijkheid-in-het-onderwijs.pdf
Accept privacy
Accept privacy