Inspiratiegidsen

Normen en waarden

We kunnen alleen groeien in onze samenleving als we ons écht open stellen voor anderen. Ook als de normen en waarden van die anderen verschillen van die van ons. 

Samen zoeken naar de beste manier om een open gesprek over onze gelijkenissen en verschillen aan te gaan; dáár draait deze inspiratiegids om. Middels de voorgestelde activiteiten (met een variërende duur van twee tot vijf lesuren) leren jongeren op speelse wijze hun persoonlijke normen en waarden onder woorden te brengen. Zo ontdekken ze wat deel uitmaakt van hun eigen identiteit en dat van anderen. 

https://profs.viadonbosco.org/wp-content/uploads/2023/10/Normen-en-waarden.zip
Accept privacy
Accept privacy