Onderwijstools

Diversiteit en stereotypen

‘Slaan als een meisje’; hoe doe je dat? In deze workshop worden leerlingen bewust stereotiepe denkkaders en leren ze die te doorbreken. 

We leven in een multiculturele samenleving waarin diversiteit troef is, maar waar ook stereotypen de kop opsteken. In deze workshop leren jongeren aandacht te hebben voor de hokjes waarin mensen bewust en onbewust opgedeeld worden. De focus ligt op gender: leerlingen leren kritisch na te denken over de gedragsvormen die voor mannen en vrouwen algemeen als ‘acceptabel’ worden gezien. 

Leerlingen leren hun communicatief vermogen te versterken en op een open, respectvolle en constructieve manier in gesprek te gaan. Daarnaast staan ze stil bij hun eigen blik op gender – en op de rol die dit in hun leven speelt. In de workshop komt niet alleen kennis aan bod, maar ga je op een interactieve manier aan de slag met stellingen, een gevoelsspel en een sterke afsluiter waarin de leerling zélf centraal staat. 

De workshop biedt leerkrachten kant-en-klaar educatief materiaal om in twee lesuren zelf met een groep leerlingen aan de slag te gaan. 

https://profs.viadonbosco.org/wp-content/uploads/2023/10/Workshop-diversiteit-en-stereotypen.pdf
Accept privacy
Accept privacy