Inspiratiegidsen

Corona: nu en later, hier en wereldwijd

De wereld ging gebukt onder het coronavirus. We werden verplicht om ons leven anders in te richten en ook het onderwijs werd hervormd. Dat had grote impact op jongeren. Deze gids biedt methodieken om in gesprek te gaan over de beleving van het coronavirus. 

Deze inspiratiegids staat vol met methodieken en opdrachten om samen met jouw leerlingen stil te staan bij de impact die het coronavirus op hun leven – en op de maatschappij als geheel – heeft gehad. Daarnaast wordt er geluisterd naar de ervaringen van jongeren elders ter wereld. 

De gids bestaat uit drie lesonderdelen: 

  • Wereldwijde corona-getuigenissen van jongeren uit België, Benin, India en Tanzania; 
  • Een stellingenspel; 
  • Inspirerende uitdagingen voor de leerlingen. 

Deze onderdelen kunnen zowel apart als gezamenlijk ingezet worden in de les. 

https://drive.google.com/drive/folders/1pUq_Vlpltm8vGPA5xYYRMugbsWTItQri?usp=drive_link
Accept privacy
Accept privacy