Inspiratiegidsen

Brandweervrouwen en onthaalvaders

Genderstereotypen limiteren de vrije ontwikkeling van jongeren. De lesideeën in deze gids helpen jongeren om kritisch stil te staan bij stereotiepe denkbeelden over hoe mannen en vrouwen zich te horen gedragen. 

‘Wat ziet ze er schattig uit!’ Meisjes worden de hemel in geprezen als ze lief, mooi en zorgzaam zijn. Jongens krijgen complimenten als ze de leiding nemen of flink zijn als ze pijn hebben. Zo geven we jonge kinderen de boodschap dat ze zich op een bepaalde, genderstereotype manier moeten gedragen: meisjes moeten vooral lief en knap zijn. Jongens moeten stoer en ondernemend zijn. Dat werkt belemmerend: genderstereotypen houden jongeren tegen in hun ontdekkingstochten. Jongens en meisjes proberen minder snel iets uit dat niet binnen het algemene beeld van hun gender past. Zo missen ze kansen om hun eigen talenten te ontwikkelen. 

Deze inspiratiegids helpt leerkrachten om middels stellingen en beeldmateriaal een klasgesprek over gender aan te gaan en heersende genderstereotypen te doorbreken. Leerlingen worden er daarnaast bewust van gemaakt dat deze stereotypen invloed hebben op hun keuze- en prestatiegedrag: nu op school en later in het werkveld. Jongeren krijgen zo de kans om de wereld waarin ze voortbewegen beter te begrijpen en zo ook betere keuzes te maken. 

Naast een kant- en klaar lesmateriaal voor 1 à 2 lesuren biedt deze gids ook aanbevelingen om als leerkracht met seksisme en genderstereotypen om te gaan – en er worden ideeën aangedragen om met de hele schoolgemeenschap rond dit thema in actie te gaan. 

https://drive.google.com/drive/folders/1XuJew6Ri4v1JKNF6gTbQmgrqU3fRhUtQ?usp=drive_link
Accept privacy
Accept privacy